Delmål 3
    God byggeskikk


Vi skal utvikle god byggeskikk basert på bærekraftige materialvalg, gjenbruk og stedets egenart. 

På vei mot nullutslippsamfunnet trengs en kombinasjon av innovasjon og ivaretakelse av gode håndverkstradisjoner. Bygg og konstruksjoner skal kunne stå lenger og transformeres uten at materialets egenskaper forringes. Dette vil sette fokus på byggeskikk, materialkunnskap og konstruksjon. Lala skal bli best på lokale materialer gjennom å utvikle varige løsninger med gode detaljer. Vi skal bygge og planlegge basert på stedets egenart, lokalklima, vekstforhold og økologiske kretsløp.

Fortid 
  • Varsle om ikke-bærekraftig ressursbruk i prosjekter
  • Bruke kortreiste og miljøsertifiserte materialer og produkter i prosjekter
  • Utvikle prosjekter som styrker lokale kretsløp og biotoper


Nåtid
  • Samle og kategorisere kunnskap om materialers klimapåvirkning og livsløp
  • Forstå, kategorisere og finne systemer for gjenbruk av materialer
  • Lage en referansebank med måter å gjenbruke materialer på og casestudier på gode løsninger
  • Ha oppdatert kunnskap om dokumentasjonskrav og offisielle miljømerker (EPD, livssyklusanalyse)


Fremtid 
  • Skape allianser og innovasjon innenfor gjenbruksfeltet
  • Synliggjøre konsekvenser ved bruk av ikke-bærekraftige metoder og materialer i prosjekter
Mark