Delmål 4
    Samarbeid og nettverk


Vi skal søke inspirerende samarbeid for å utvikle bransjens standarder og metoder. 
        Lala har et stort nettverk av dyktige fagmiljøer og ildsjeler! Vi skal ta vare på og pleie våre relasjoner til samarbeidspartnere som har konkrete ambisjoner for økt bærekraft og søke etter nye relasjoner der vi ser potensial for et økt fokus og felles kompetanseutvikling innenfor temaet. Vi skal være ydmyke og søke å forstå de sammensatte problemstillingene i endringsprosessen til et mer bærekraftig samfunn. Vi skal også arbeide for å unngå steile fronter i endringsprosessen. Videre skal vi være tydelig i vår kommunikasjon og synliggjøre valg og konsekvenser som bør avklares i ulike faser av prosjekter.

Vi skal jobbe med en bredde av private og offentlige kunder i hele landet for å sikre relevans uavhengig av region, samfunnslag eller segment i bransjen. Vi skal prioritere de samarbeidspartnerne med høyest bærekraftambisjoner.


Fortid 
  • Jobbe målrettet med å beholde et nettverk av gode samarbeidspartnere, fra forskningsguruer til gode håndverkere
  • Ha lav terskel for å dele av vår kunnskap for å oppnå en bærekraftig utvikling

Nåtid 
  • Vurdere medlemskap i relevante nettverk.
  • Undervise for å bidra til å tette gapet mellom bærekraft som tema i utdanning og i praksis.

Fremtid 
  • Utvikle Lala som byggherre i samarbeid med utviklere og beboerforeninger/borettslag.
  • Utvikle prismodeller der vi er med på å dele risiko og gevinst i innovative samarbeid
Mark