Delmål 5
    Kraften innad


Vi skal bruke arbeidsstedet Lala som laboratorium for å finne konkrete løsninger og metoder som kan sannsynliggjøre nullutslippssamfunnet.
 
De ansatte i Lala har et stort engasjement for samfunnsutvikling og det er et godt utgangspunkt for å arbeide med temaer innen flere felt og opprettholde en diskusjon om hva som virker. Lala som arbeidsplass og bedrift skal kunne fungere som et laboratorium for ideer og løsninger for hvordan vi som individer, arbeidstakere og organisasjon kan omstille til et nullutslippssamfunn. Lala drives etter en økonomisk modell som gjør oss rustet til å velge bort prosjekter som ikke lever opp til kollegiets felles verdier, noe som er viktig for å oppnå gode faglige resultater som ikke går på bekostning av økonomisk stabilitet. Lala skal legge til rette for at bedriften og våre ansatte kan ta bærekraftige valg i arbeidshverdagen. Siden 2018 har Lala vært sertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn.


Fortid 
 • Utvikle en organisasjonskultur som baserer seg på en tro på det tenkende og kreative mennesket
 • Ha et arbeidslokale som oppleves enkelt og behagelig å komme til med kollektivt, gange og sykkel
 • Teste løsninger 1:1 i den virkelige verden, f. eks. svingradier på lastesykler, slik at vi kan implementere funnene i prosjektering
 • Oppfordre til grønn mobilitet gjennom støtteordninger for sykkel og tilgang til sykler på arbeidsplassen
 • Være tilknyttet et sertifiseringsystem for vår drift som synliggjør bedriftens utslipp 
 • Utvikle kompetanse og drøfte hva bærekraft handler om i vår bransje
 • Ha et transparent lønnssystem der vi lønner ut fra en lønnsstige, der utdannelse og arbeidserfaring er utgangspunkt for hvor man ligger på stigen

Nåtid 
 • Handle mat og produkter som kommer fra bærekraftig produksjon
 • Skaffe oss rammer i prosjekter som muliggjør ambisiøse bærekraftsmål
 • Evaluere miljø- og bærekraftsambisjoner og følge opp prosjekter også etter de formelt er avsluttet for å sikre læring og god drift
 • Redusere stress for de ansatte ved å ha gode verktøy for å planlegge prosjekter

Fremtid 
 • Utvikle metoder hvor vi tør å feile, og lære av feilene!
 • Vurdere tiltak som bidrar til redusert forbruk slik som sekstimers arbeidsdag
Mark