Gjennomføring        Gjennomføring
Lala kraft er den første bærekraftstrategien til Lala, samtidig som den sammenfatter sentrale temaer og verdier som Lala er fundamentert i. Bærekraftstrategien vil ikke kreve nye rutiner, men er med på å synliggjøre og systematisere allerede pågående samtaler og diskusjoner i kontorets daglige drift.
        Strategien med tiltak vil iverksettes gjennom styrets og kollegiets pågående diskusjoner om faglige og organisatoriske prioriteringer. I tillegg gir strategien og trygghet til mandat til hver enkelt ansatt om hvordan vi skal være som samarbeidspartnere og rådgivere.
        Strategien skal fungere dynamisk og kan justeres i løpet av perioden (2021 – 23).

        Til dere som ikke jobber i Lala
Strategien er utformet av Lalas kollegium fra grunnen av. Vi ønsker oss gjerne innspill og kommentarer til innholdet. Ta kontakt på post@lala.no eller kom innom oss i Urtegata dersom du har noe på hjertet!       


Mark